Hitta till Slädagården

Alnö-Sundsvall

Det är enkelt att hitta till Alnö Vandrarhem Slädagården.

När ni närmar er Sundsvall följ skyltar mot Alnö och Alnöbron. Efter Alnöbron andra avfarten i cirkulationsplatsen och sedan ca 800m skylt vänster, Slädagården. Fortsätt sedan ca 1,5km och ny skylt höger fortsätt sedan på OBS! Asfaltvägen (ej grus) och efter ca 400 m ligger Slädagården på höger sida.

Om ni anväder GPS så skriver ni Slädaviken 120 och , viktigt! ange endast Asfaltsvägar som alternativ så blir det rätt.